Kosten standplaats 40,00 euro voor zondagmiddag 6 augustus 2017.
Vanaf 11.00 uur toegang tot het terrein.
Vooraf betalen.

Bankrekeningnummer:.
NL11RBRB0955021871.
Tnv. Satcreen Beheer.

Inschrijfformulier Foodtruck.

Aanhef:
Voorletters en Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Soort Foodtruck:
Soort eten/drinken:
Zondag vanaf 11.00 uur tot 18.00:
Bijzonderheden: