Home      |     Nieuws     |     Agenda          |     Foto's       |      Contact     |      Facebook         |     Video     |

 
Huishoudelijk- en deelnemersreglement Oldtimerfestival - Nostalgie Megchelen.

Voor het welslagen van dit evenement zijn regels noodzakelijk, deze regels zijn gedeeltelijk ook opgesteld in samenwerking met de gemeente.  Er wordt door de organisatie toegezien op het naleven van de regels:

1. Na de inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging met deelnemersnummer. Op verzoek van de organisatie dient u deze deelnamebevestiging bij aankomst te tonen. De bevestiging is namelijk ook uw toegang tot het terrein.

2. Het bedrag van al uw reserveringen dient u uiterlijk één week vóór aanvang van het evenement overgemaakt te hebben.

3. Deelnemers kunnen het terrein betreden vanaf vrijdagmiddag 4 augustus om 12:00 uur tot 21:00 uur. Zaterdag open vanaf 10:00 tot 21:00 uur. Zondag open 10:00 tot 18:00 uur

4. Wij vragen u erop toe te zien dat er geen schade aan het terrein of alles wat er op staat toe te brengen (let ook op uw kinderen). Wij zullen er als organisatie ook op toezien. Mochten wij schade constateren dan zal hiervoor aangifte gedaan worden bij de politie en wordt u aansprakelijk gesteld voor de schade.

5. Lekmatjes zijn verplicht maar worden door de organisatie niet verstrekt. Schade door lekkage, komen geheel voor rekening en ter verantwoording van de bezitter van het voertuig.

6. Het is niet toegestaan tijdens de drie dagen op het terrein te rijden behalve tijdens deelname aan een toertocht of op expliciete aanwijzingen of toestemming van de organisatie. Uitzonderingen zijn de door de organisatie aangewezen bestuurders of voertuigen.

7. Glaswerk in welke vorm dan ook is ten strengste verboden. Drank in glazen flessen is uiteraard ook verboden. Blik is wel toegestaan.

8. Machines en motoren mogen draaiend worden gedemonstreerd maar wel onder kundige leiding en toezicht.

9. De kinderactiviteiten zijn toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar.

10. Alle deelnemende voertuigen moeten van voor 1985 zijn; alle andere voertuigen worden naar de daarvoor bestemde parkeerplaats verwezen .

11. Het is verboden vuur in wat voor vorm ook te maken. Dit moet direct gedoofd worden. Bij twijfel beslist de organisatie.

12. Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Tussen 18:00 uur en 8:00 uur is het niet toegestaan om motoren te laten draaien waarvoor of in welke vorm dan ook. Alleen geluidsarme aggregaten worden toegestaan.

13. Voor het te koop aanbieden van tractoren/machines, grote onderdelen, boeken, miniaturen,kleine onderdelen e.d. is een speciale plaats op het terrein als markt ingericht. Hiervoor dient u vooraf bij de organisatie ruimte te reserveren.  (vraag om een inschrijfformulier)

14. Woonwagens die als bezienswaardigheid opgesteld worden dienen goed te bezichtigen zijn. U dient naast de woonwagen uw zitplaats te maken.

15. Houd het terrein schoon (afval  in de daarvoor bestemde containers/bakken). Voor maandag 12:00 uur (na afloop van het festival) dient u het terrein met uw materiaal te hebben verlaten (i.v.m. oplevering terrein). Laat uw plek net zo achter als toen u gekomen bent.

16. Geen camping overnachten mogelijk. Faciliteiten toilet en water zijn wel aanwezig.

17. Het is niet toegestaan honden los te laten lopen. Honden aangelijnd buiten het evenemententerrein uitlaten. (schepje en zakje meenemen om poep op te ruimen)

18. Aanwijzingen van politie,brandweer,hulpverleners of organisatie dienen stipt opgevolgd te worden. Het evenement duurt tot zondagmiddag 17:00 uur. Deelnemers mogen niet eerder vertrekken. Indien vertrek eerder noodzakelijk is dient u de organisatie op de hoogte te brengen van u vertrek met opgaaf van redenen.

19. Tijdens het weekend is beveiliging aanwezig en u bent ook verplicht hun aanwijzing op te volgen.

20. De organisatie stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade, ongeval of diefstal. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie.